ALLMÄNNA VILLKOR

 

1 – Inledning

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för användning av hemsidan www.precosa.se (”Hemsidan”) samt för dess innehåll och utbud. Villkoren är gällande mellan BIOCODEX AB (”BIOCODEX”) och användaren av Hemsidan (”Användaren”).

Genom att besöka Hemsidan, ta del av dess innehåll och det utbud som erbjuds accepterar Användaren innehållet i Villkoren i sin helhet som är gällande vid var tid. Användaren uppmanas att läsa Villkoren regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar.

2 – Rättslig information

Hemsidan ägs och tillhandahålls av:

BIOCODEX AB, 556603-2776
Box 1228
164 28 Kista, Sweden
Hemsida: www.biocodex.se
Telefon: 08- 615 27 60

3 – Syftet med Hemsidan och dess utbud

På Hemsidan presenteras och marknadsförs Precosa® läkemedel av BIOCODEX AB.

Hemsidan är tillgänglig för alla Användare som har tillgång till internet. Användaren har eget ansvar för de kostnader som är hänförliga till möjligheten att få tillgång till Hemsidan (hårdvara, mjukvara internetuppkoppling etc.).

På Hemsidan kan Användaren ha tillgång till följande:

  • allmän information om microbiota och produkter;
  • nyhetsartiklar och tips;
  • referensuttalanden;
  • verktyg för att hitta återförsäljare;
  • prenumeration på nyhetsbrev;
  • kontaktformulär.

BIOCODEX strävar efter att Hemsidan och dess innehåll alltid ska vara tillgängligt. BIOCODEX ansvarar dock inte för eventuella avbrott i tillgängligheten och kan därför inte hållas ansvarig för sådan bristande tillgänglighet oavsett orsak.

Hemsidan och dess utbud kan när som helst utan föregående meddelande vara föremål för störningar, nedstängning eller ändringar av orsaker hänförliga till underhållsarbete eller annan anledning.

Användaren kan kontakta BIOCODEX via email genom att använda kontaktformuläret.

4 – Ansvarsbegränsning

I enlighet med tillämplig lagstiftning om läkemedel är BIOCODEX registrerat hos respektive kontrollmyndighet i Stockholms kommun. I enlighet med rådande lagstiftning för registerade läkemedel i Sverige, är Precosa ett av Läkemedelsverket godkänt läkemedel.

All information om välmående på Hemsidan är avsedd att endast utgöra generell information. Informationen på Hemsidan avser inte att täcka in alla aspekter av välmående och näringslära. Användaren använder Hemsidan på eget ansvar. Användaren bekräftar och godkänner särskilt att Användaren inte använder informationen för att fatta beslut om sin hälsa eller eventuell medicinsk behandling utan att dessförinnan ha erhållit råd från professionell hälso- och sjukvårdspersonal.

BIOCODEX strävar efter att tillhandahålla kvalitetsgranskad information. BIOCODEX kan dock inte garantera att informationskällorna inte kan innehålla felaktigheter.

Via eventuella externa länkar på Hemsidan kan Användaren få tillgång till annan information och andra kompletterande informationskällor tillgängliga på internet, eller dela information på sociala medier. BIOCODEX har ingen kontroll över innehållet på dessa utomstående hemsidor som tillhandahålls av tredje part och är därför inte ansvarig för följderna av att Användaren besöker dessa hemsidor och tar del av dess innehåll.

5 – Immateriella rättigheter

Hemsidan och allt dess innehåll (t.ex. varumärken, logotyper, text, bilder, databaser etc.) ägs exklusivt av BIOCODEX eller BIOCODEX leverantörer och utgör upphovsrättsligt skyddat material.

Användaren får enbart använda Hemsidan för privat bruk. All delvis eller fullständig reproduktion av Hemsidan eller delar av Hemsidan oavsett medium och format, för andra ändamål än privat bruk och särskilt för kommersiella ändamål, eller annan användning av Hemsidan och dess innehåll som är oförenlig med Villkoren är inte tillåten utan ett uttryckligt skriftligt godkännande från BIOCODEX.

6 – Dataskydd

Användaren äger rätt att använda Hemsidan utan att behöva lämna ut någon personlig information. Användaren kan dock i vissa fall behöva lämna ut sina personuppgifter, till exempel vid användning av kontaktformuläret på Hemsidan. Vidare använder Hemsidan vissa “cookies” som skickar information om Användaren till tredje part.

För mer information om hur personuppgifter behandlas på Hemsidan uppmanas Användaren att noggrant läsa igenom integritetspolicyn och cookiepolicyn som finns tillgängliga på Hemsidan. Genom att ta del av Hemsidan anses Användaren ha läst och förstått dessa dokument samt ha åtagit sig att regelbundet ta del av dem.

7 – Tillämplig lag och behörig domstol

Svensk lag är tillämplig på Villkoren. Eventuella meningsskiljaktigheter eller tvister om tolkning av Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

keyboard_arrow_up