Dålig i magen av antibiotika?

När man äter antibiotika är det sista man vill ha diarré – också! Men eftersom antibiotika även påverkar de nyttiga bakterierna i tarmen är det många som drabbas av magbesvär som diarré.

Precosa (Saccharomyces boulardii CNCM I-745®) är ett receptfritt läkemedel som innehåller en unik och helt naturlig probiotisk jäststam som kan förebygga diarré vid antibiotikabehandling.

Precosa produkter

Hur fungerar Precosa och varför är det naturligt tåligt mot antibiotika?

Viktigt att veta innan du använder Precosa

Var kan jag köpa Precosa?

Precosa (Saccharomyces boulardii, stam CNCM I-745) kapsel eller pulver till oral suspension 250 mg. Hos vuxna och barn från 2 års ålder som profylax mot antibiotikaassocierad diarré. Pulvret i dospåsen kan användas till barn från 2 år och kapsel till barn från 6 år. Pulvret i dospåsen ska inte blandas med varma (över 50 °C), iskalla eller alkoholhaltiga drycker eller mat. Behandlingen bör inte pågå i mer än högst 4 veckor. Använd inte om överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, allergi mot jäst, om du har central venkateter eller eller nedsatt immunförsvar. Kontakta läkare vid svår diarré som inte förbättras efter 2-3 dagar, trots behandling med Precosa. Eller vid feber, blodig eller slemmig avföring, samt symtom på uttorkning. Sluta att ta Precosa och kontakta läkaren om du får svullnad i ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andninssvårigheter. Läs bipacksedeln före bruk. Ytterligare information: Biocodex AB, info@biocodex.se. 10/2022

 

keyboard_arrow_up