Saccharomyces boulardii CNCM I-745 är en unik, probiotisk jästam

Inte alla probiotiska stammar erbjuder samma hälsofördelar

Vissa probiotiska preparat kan ha mer än en stam.1 Det betyder att det kan vara svårt att veta vilken stam som bidrar till vilken hälsofördel som preparatet erbjuder.1,2

En specifik hälsofördel med en stam är kopplad till dess ”fingeravtryck”, som definieras av släktnamnet (t.ex. Saccharomyces), artnamn (t.ex. boulardii) och namn på stambeteckning (t.ex. CNCM I-745).2

De hälsoeffekter som kan kopplas till ett visst stamfingeravtryck kallas “stamspecificitet” och är mycket viktigt eftersom det ibland kan vara stora skillnader mellan probiotiska stammar av samma art.1

Det är så viktigt att koppla hälsoeffekterna av ett probiotikum till den exakta stammen som har studerats, att det nu rekommenderas av expertorganisationer att alltid inkludera stammens beteckning på stammen när man diskuterar de hälsofördelar som ett probiotiskt preparat erbjuder.2

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 är en unik probiotisk jäststam som har mer än en roll när det gäller tarmhälsa

Saccharomyces boulardii, ett enstammars jästbaserat probiotikum som ursprungligen isolerades från skinn av mangosteens och litchis1, är kopplat till många olika hälsofördelar3 och finns inte i den normala tarmmikrobiotan.3
Nästan alla studier som har utförts på S. boulardii har utförts med den unika stambeteckningen Saccharomyces boulardii CNCM I-745.3

Mer än 100 kliniska studier har utförts med denna unika stam.

CNCM I-745 är “fingeravtryck” för den ursprungliga stammen som identifierats från fruktskallen.1

CNCM står för ”Collection Nationale de Culture de Micro-organismes (National Collection of Cultures of Microorganisms)” och en internationell förvaringsinstitut vid Institute Pasteur i Paris. Det var här den ursprungliga stammen lagrades och fick namnet CNCM I-745 för många år sedan.

På grund av antalet studier som har utförts med S. boulardii CNCM I-745 betyder det att de stamspecifika hälsoeffekter som upplevs i den “verkliga världen” kan kopplas direkt till detta unika stamfingeravtryck. S. boulardii CNCM I-745 anses vara ett probiotiskt läkemedel på grund av styrkan och kvaliteten på de vetenskapliga och kliniska bevisen som visar de gastrointestinala fördelarna med denna unika jäststam.1 Denna unika stam har visat sig hantera orsakerna och symtomen på diarré. liksom obalans i tarmmikrobiotan via flera specifika verkningsmekanismer, som inkluderar antimikrobiell aktivitet, stimulering av immunsvar, minskning av inflammation och återställande av balansen i normal mikrobiotsammansättning och mångfald som hjälper till att återställa normal tarmfunktion.1,3

Dessa bevisade multipla hälsofördelar innebär att den unika enstammiga jästen S. boulardii CNCM I-745 är en komplett lösning för att förebygga, behandla och stödja återhämtning av antibiotikaassocierad diarré och dess orsaker. 2,3

Vad är Precosa för typ av probiotika?

Precosa är ett läkemedel som innehåller en unik probiotisk jäststam, Saccharomyces boulardii CNCM I-745, som hjälper till att skydda din tarmflora och förebygga diarré och obalans i tarmfloran vid intag av antiobiotika.

Precosa kapslar och dospasar

Referenser:

  • 01. Joly, F et al. Gut Microbiota: A full-fledged organ. 2017. Marteau, P and Dore J (Ed.). Paris: John Libbey Eurotext.
  • 02. Guarner et al. Probiotics and prebiotics. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. February 2017. https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/probiotics-and-prebiotics/probiotics-and-prebiotics-english. Last accessed 14th November 2019.
  • 03. More MI, and Swidsinski, A. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 supports regeneration of the intestinal microbiota after diarrheic dysbiosis–a review. Clinical and experimental gastroenterology. 2015; 8: 237.

09.2020 74126654

keyboard_arrow_up